Skip to content
leopoldlogo

O SV. LEOPOLDU BOGDANU MANDIĆU

ŽIVOTOPIS

Naš nebeski zaštitnik rođen je 12. svibnja 1866. u Herceg Novom (danas Crna Gora). Njegovi roditelji, otac Petar Antun Mandić i majka Dragica (Karla) rođ. Carević, na krštenju (13. 6. 1866.) su mu dali ime Bogdan Ivan.

Dječak se od rane mladosti odlikovao uzornim vladanjem i ljubavlju prema svojim vršnjacima i drugim prijateljima, tako da mu je kotorski biskup Kazimir Forlani prigodom ulaska u Kapucinsko sjemenište u Udinama (16. 11. 1882.) da svjedočanstvo da je “od najnježnijih godina davao primjer svake kreposti, jer je cijelom dušom nastojao oko kršćanske savršenosti”.

novicijat

ULAZAK U SAMOSTAN

U sjemeništu talijanske Venetske kapucinske Provincije (koja je tada imala i svoj samostan u Herceg Novom) naš se zemljak nastavio odlikovati marljivošću u učenju, uzornim ponašanjem i pobožnošću, tako da su ga redovnički poglavari već 2. svibnja 1884. primili u novicijat u Bassano del Grappa. Po ondašnjem redovničkom običaju, prilikom stupanja u novicijat i oblačenja redovničkog odijela, u znak ‘novog života’ poglavari mu dodjeljuju i novo ime: LEOPOLD.

Prve redovničke zavjete u Kapucinskom redu položio je 4. svibnja 1885. Nakon novicijata odlazi na studij filozofije u Padovi, gdje 20. listopada 1888. polaže svečane (doživotne) zavjete. Teologiju je studirao u Veneciji gdje biva i ređen za svećenika (20. 9. 1890.).

Već u najranijim godinama Leopold Bogdan Mandić osjetio je želju da radi na kršćanskom jedinstvu, posebno na jedinstvu između Istočne i Zapadne Crkve, kod čega je osobito mislio na crkveno jedinstvo slavenskih naroda. Zato je odmah nakon svećeničkog ređenja zamolio redovničke poglavare da ga pošalju u domovinu kako bi se mogao posvetiti radu oko jedinstva, jer je to smatrao svojim osobitim pozivom koji mu je Bog namijenio. Poglavari nisu udovoljili njegovoj želji; on se podložio njihovoj odluci i sav se predao apostolatu izmirenja ljudi s Bogom.

REDOVNIČKE I SVEĆENIČKE SLUŽBE

sv. Leopold u ispovjedaoniciKao mladi svećenik u početku je djelovao u raznim samostanima, gdje se uvijek u duhu sv. Oca Franje rado primao svakog posla. Jedno vrijeme je djelovao i u hrvatskim krajevima, i to kao poglavar (gvardijan) samostana Gospe od Zdravlja u Zadru, a oko godinu dana (1905.-1906.) u Kopru. Svega nekoliko dana tijekom 1923. godine djelovao je i u Rijeci No, najduže boravi u Padovi (od 1906. pa do smrti 1942.) prvenstveno kao ispovjednik.

Kad je uvidio da se neće moći posvetiti aktivnom radu za crkveno jedinstvo i spoznao da je njegovo poslanje da svoj život posveti radu za duše u ispovjedaonici, načinio je zavjet da će, među ostalim, svakoga čovjeka koji dođe k njemu na ispovijed primiti kao istočnog kršćanskog brata: u postupak sa svakim pojedinim pokornikom stavit će su svoju želju za svetim jedinstvom između kršćanskog Istoka i Zapada.

Njegova ispovjedaonica bila je opsjednuta od ljudi svakodnevno po deset, pa i više sati; i tako kroz gotovo 40 godina! A ljudi i pokornici dolazili su ne samo iz Padove i njezine okolice, nego i iz drugih udaljenih mjesta Italije. K njemu su na ispovijed hrlili ljudi različitog društvenog statusa: od sveučilišnih profesora i biskupa do seljaka; od visokih oficira do radnika i domaćica, svećenici, industrijalci, trgovci. Svi su se oni gurali oko njegove ispovjedaonice-sobice i strpljivo čekalo svoj trenutak za izmirenjem s Bogom i ljudima.

SVETAC BLAGOSTI I OPRAŠTANJA

Leopoldov duhovni život i rad nalazio je svoje žarište i izvorište u Euharistiji, a osobitom sinovskom ljubavlju je gorio prema Bezgrešnoj koju je nazivao svojom “Gospodaricom”. Po naravi je bio nagao, u mladim je danima znao ponekad planuti i srdžbom, ali se poniznom upornošću borio protiv svoje prirode i uz duhovni napor uspio je postići takvu skromnu blagost da su ga neki čak smatrali i previše blagim, a pogotovo u ispovjedaonici. Bio je i veliki ljubitelj prijateljstva sa svim ljudima, pa su ga mnogi već za života, a osobito poslije smrti, počeli smatrati svecem i pomoćnikom obitelji u njezinim potrebama i nevoljama.

Kad je iscrpljen ispovjedničkom službom i bolešću 30. srpnja 1942. preminuo u Padovi, vjerni ga je narod sa svoje strane odmah proglasio svecem. Njegovo se štovanje, upravo munjevitom brzinom proširilo po svim zemljama i kontinentima. U našoj domovini (Hrvatskoj) njegovo štovanje počeo je najprije širiti kardinal Alojzije Stepinac.

Mrtvo tijelo fra Leopolda kroz 21 godinu počivalo je na gradskom groblju u Padovi, a onda je 19. rujna 1963. preneseno u kapucinsku samostansku crkvu sv. Križa u Padovi. Na temelju spontanog štovanja i brojnih svjedočanstava o zadobivenim milostima po njegovu zagovoru, crkvene vlasti su 16. siječnja 1946. otvorile proces za njegovo proglašenje blaženim i svetim. Cijeli postupak je zaključen 20. ožujka 1952. Pošto je proces za proglašenje blaženim završen u nepune 34 godine od njegove smrti, Leopolda Bogdana Mandića blaženim je proglasio papa Pavao VI. na trgu pred bazilikom sv. Petra u Rimu 2. svibnja 1976.

Generalni postulator Kapucinskog reda 4. srpnja 1977. uputio je Zboru za proglašenje svetaca molbu da se nastavi s postupkom i za Leopoldovo proglašenje svetim. U godini 1980.-1981. u Trentu su obavljena ispitivanja u vezi s čudom ozdravljenja Elizabete Ponzolotto, a koje je predloženo u apostolskom postupku za njegovo proglašenje svetim. Nakon što je papinski liječnički savjet potvrdio velikom većinom glasova da je ozdravljenje gospođe Ponzlotto, uslijedila je objava dekreta pape Ivana Pavla II. o dokazanom čudu koje se dogodilo na zagovor blaženog Leopolda.

bogdan2

KRONOLOŠKI PODACI IZ ŽIVOTA SVETOG LEOPOLDA I POSTUPKA ZA PROGLAŠENJE BLAŽENIM I SVETIM

 • 12.05.1866.

Rođen u Herceg-Novom od roditelja Petra Mandića i Dragice, rođ. Carević, kao jedanaesto, pretposljednje, dijete u hrvatskoj katoličkoj obitelji.

 • 13.06.1866.

Primio sakrament krštenja i dobio ime Bogdan, Ivan.

 • 16.11.1882.

Stupio u kapucinsko sjemenište u Udinama (Videm), u venecijansku provinciju, koja je imala svoj samostan u Herceg-Novom.

 • 12.05.1884.

Stupio u kapucinski novicijat u Bassanu del Grappi. Obukao redovničko odijelo dobivši novo ime fra Leopold.

 • 04.05.1885.

Položio jednostavne redovničke zavjete u Bassanu.

 • 28.10.1888.

Položio svečane redovničke zavjete u Padovi. Tu je nastavio studij filozofije, a studij teologije u Veneciji.

 • 20.09.1890.

Posvećen za svećenika u Veneciji u crkvi Gospe od Zdravlja. Zaredio ga je kardinal Dominik Agostini.

 • 1890.-1897.

Boravi u kapucinskom samostanu u Veneciji kao ispovjednik.

 • 1897.-1900.

Poglavar je kapucinskog samostana u Zadru.

 • 10.09.1900.

Premješten je u samostan u Bassano del Grappa za ispovjednika.

 • 06.04.1905.

Postavljen je za zamjenika poglavara u Kopru.

 • 09.09.1906.

Premješten je u samostan Thiene za zamjenika.

 • 06.10.1909.

Dolazi u samostan u Padovu za ispovjednika i tu ostaje, uz male prekide, sve do smrti.

 • 1917.-1918.

Prognan je i boravi u više mjesta južnije od Firence jer nije htio primiti talijansko državljanstvo.

 • 16.10.1923.

Premješten je u samostan u Rijeku za ispovjednika Hrvatima i drugim Slavenima.

 • 11.11.1923.

Na traženje padovanskih katolika, svećenstva i biskupa vraća se u Padovu za ispovjednika i tu ostaje sve do svoje smrti.

 • 22.05.1935.

Proslavlja 50. obljetnicu redovničkih zavjeta.

 • 22.09.1940.

Proslavlja 50. obljetnicu svećeništva (zlatna sveta misa).

 • 30.07.1942.

Umro je u Padovi na glasu svetosti.

 • 25.05.1945.

Imenovan je p. Pietro di Valdiporro (Eliseo Bernardi) za vicepostulatora u postupku za proglašenje blaženim oca Leopolda Bogdana Madića.

 • 31.12.1945.

Zagrebački nadbiskup bl. Alojzije Stepinac u svojoj propovijedi u zagrebačkoj katedrali upoznao je hrvatski narod s likom oca Leopolda Mandića. To je bio početak njegova štovanja u našoj domovini.

 • 16.01.1946.

Započeo je u Padovi biskupijski informativni postupak za proglašenje blaženim oca Leopolda.

 • 20.03.1952.

Zaključen je biskupijski informativni postupak.

 • 02.05.1954.

Objavljen je dekret Svetog zbora obreda kojim se odobravaju spisi oca Leopolda.

 • 18.12.1958.

Na javnom konzistoriju u bazilici sv. Petra pročitana je pred papom Ivanom XXIII. Molba da se otvori apostolski postupak.

 • 15.05.1962.

Sveti zbor obreda raspravlja o uvođenju apostolskog postupka sluge Božjega.

 • 25.05.1962.

Papa Ivan XXIII. odobrio glasanje Svetog zbora obreda, vlastitom rukom potpisao Dekret o uvođenju apostolskog postupka i osobno odredio članove crkvenog sudišta.

 • 14.09.1963.

Svečano je otvoren apostolski postupak ua oca Leopolda u biskupskom dvoru u Padovi.

 • 19.09.1963.

Prijenos tijela oca Leopolda iz gradskog groblja u Padovi u novosagrađenu kapelicu kraj njegove sobice-ispovjedaonice uz kapucinsku crkvu, gdje se sada nalazi.

 • 24.02.1966.

Kanonski pregled posmrtnih ostataka i utvrđivanje istovjetnosti. Tijelo je pronađeno neraspadnuto, sačuvano u svim svojim dijelovima.

 • 12.05.1966.

Zaključen je apostolski postupak i svi su spisi poslani Svetom zboru obreda u Rim.

 • 01.06.1968.

Sveti zbor obreda objavljuje dekret kojim papa podjeljuje oprost od propisa kanonskog prava koji ne dozvoljava raspravljanje o herojskom stupnju krjeposti kandidata za oltar prije navršenih 50 godina poslije njegove smrti.

 • 10.04.1973.

Specijalna sjednica Svetog zbora raspravlja o herojskom stupnju krjeposti i jednodušnim glasanjem potvrđuje da ih je otac Leopold prakticirao u životu.

 • 01.03.1974.

Papa Pavao VI. objavljuje svečani dekret kojim se potvrđuje herojski stupanj krjeposti.

 • 03.02.1976.

Izvršen je ponovni pregled tijela oca Leopolda i ponovno je utvrđeno da je sačuvano u svim svojim dijelovima. Tom prilikom je otpiljena desna ruka i sada je izložena uz grob.

 • 12.02.1976.

Papa Pavao VI. potpisao je dekret kojim se potvrđuju i proglašuju čudom dva iznenadna ozdravljenja zagovorom oca Leopolda.

 • 02.05.1976.

Leopold Bogdan Mandić proglašen je blaženim. Proglasio ga je papa Pavao VI. na trgu pred bazilikom svetoga Petra u Rimu.

 • 25.06.1976.

Nadbiskup zagrebački dr. Franjo Kuharić, kao predsjednik Biskupske konferencije Jugoslavije, uputio je molbu Svetom zboru za sakramente i bogoštovlje, da bi se spomendan blaženog Leopolda slavio 12. svibnja na području čitave Jugoslavije.

 • 10.07.1976.

Odgovorom Svetog zbora za sakramente i bogoštovlje vrhovni svećenik papa Pavao VI. dobrostivo dopušta da se liturgijsko slavlje blaženog Leopolda Mandića stavi u kalendar svih biskupija, 12. svibnja kao obvezatan spomendan.

 • 04.07.1977.

Generalni postulator Kapucinskog reda p. Bernardino da Siena uputio je Svetom zboru za proglašenje svetaca molbu da se nastavi s crkvenim postupkom za proglašenje svetim oca Leopolda.

 • 1980.-1981.

U nadbiskupskoj kuriji u Trentu obavili su se propisani izvidi u vezi s čudesnim ozdravljenjem Elizabete Ponzolotto koje je predloženo u apostolskom postupku za proglašenje Leopolda svetim.

 • 26.03.1983.

Sveti zbor za proglašenje svetaca proglašuje ozdravljenje gospođe Ponzolotto čudom.

 • 09.06.1983.

Objavljen je dekret pape Ivana Pavla II. o dokazanom čudu koje se dogodilo na zagovor blaženog Leopolda Mandića.

 • 21.06.1983.

Državno tajništvo Svete Stolice objavljuje datum proglašenja svetim oca Leopolda.

 • 16.10.1983.

Papa Ivan Pavao II. svečano je proglasio oca Leopolda Bogdana Mandića svetim na trgu pred bazilikom svetog Petra u Rimu, što se podudarilo s 5. obljetnicom izbora velikog svećenika i 25. obljetnicom biskupskog posvećenja Njegove Svetosti.

 

16. listopada 1983. papa Ivan Pavao II. svečano je proglasio Leopolda svetim.

60550214_2705721442774667_2314565576690761728_n